Arrensleden Openluchtmuseum

Voor het Openluchtmuseum in Arnhem heeft Enkzicht een aantal projecten gedaan, waaronder in 2010 de restauratie van een tweetal bijzondere arrensleden, de oudste vroeg achttiende-eeuws, de jongste was negentiende-eeuws.

Aan beide arrensleden werd allereerst de actieve houtwormaantasting behandeld. Dat is in dit geval gedaan door injecteren met bestrijdingsmiddelen omdat de aantasting vrij lokaal was er geen risico was voor de verflagen. De door aantasting zacht geworden delen zijn geĆÆmpregneerd met reversibele harsen.

Bij de oudste arrenslede zijn door houtwormaantasting verdwenen delen van met name de sleden zijn aangevuld, hierbij is het originele materiaal niet aangesneden. Breuken in het hout van de sleden en van de panelen zijn gelijmd. Twee ontbrekende krullen aan het front van de slede zijn gereconstrueerd en bijgemaakt.
De fraai beschilderde panelen van de slede waren afgewerkt met een vernis die in de loop van de tijd erg vergeeld was. Na verschillende oplostests bleek dat deze laag te verwijderen was zonder de originele beschildering aan te tasten. Tijdens het verwijderen van de vernislaag kwamen de prachtige kleuren van de beschildering te voorschijn. Beschadigingen werden geretoucheerd en de aangevulde delen gekleurd en afgewerkt. De foto’s tonen de achterzijde en zijkant. Links de situatie voor restauratie, rechts het resultaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast houtworm had de negentiende-eeuwse arrenslede nog andere constructieve problemen. De griffioen, die voorop de arrenslede op het uiteinde van de beide sleden is aangebracht was op zijn bevestigingspunt afgebroken en was een aantal keer provisorisch gerepareerd. De originele verbinding werd door ons hersteld, net als de bevestiging van een van de twee traptreden. De scharnierpunten van de beide deuren zijn gesteld om de deuren weer goed te laten openen en sluiten. De chinoiserie beschildering was op het front van de slede en aan de rechterzijde, zonder duidelijke reden, ruw overschilderd met een olijfgroene alkydverf. Om te bepalen of de verf verwijderd kon worden zonder de originele overschildering aan te tasten zijn eerst een aantal tests gedaan.

Aanvankelijk leek het dat de verf met oplosmiddelen verwijderd kon worden, maar tijdens de werkzaamheden bleek het beter de verf te week te maken en vervolgens met een scalpel te verwijderen. Beschadigingen in het oppervlak zijn geretoucheerd. Ook de bij de houtrestauratie aangevulde delen zijn op kleur gebracht en afgewerkt:

De beide arrensleden werden bij de winteropenstelling 2010/2011 geƫxposeerd in het Openluchtmuseum. De Arnhemse Koerier maakte melding van deze bijzondere restauratie.