St. Vituskerk Blauwhuis

Het interieur van de St. Vituskerk in Blauwhuis is, net als de kerk zelf, ontworpen door Pierre Cuypers (bekend ook als architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam). De beelden en het Ciborium (de altaaroverkapping) zijn vervaardigd in het atelier van Cuypers – Stolzenberg in de jaren 1869 – 1871.

Bij een vooronderzoek in 2003 en 2004 bleek dat dat restauratie dringend nodig was. Alle beelden waren in meer of mindere mate aangetast door houtworm. Enkele beelden waren er ernstig aan toe, zoals de engel met de krans en de engel met de zuil, die om die reden niet meer op hun plaats stonden op het Cyborium. Ook het beeld van Anthonius van Padua was, naar later bleek, aan de achterzijde zeer ernstig beschadigd door de houtwormaantasting. Verlies van materiaal was al opgetreden, de constructie van de houten beelden was instabiel geworden, en ook de polychromie van de beelden was in slechte conditie. Ook het ciborium was in slechte staat en instabiel. Een groot deel van de lijmnaden had losgelaten en mede hierdoor was de constructie doorgezakt. Na goedkeuring van het restauratieplan werd in 2008 begonnen met restauratie. De actieve houtworm was enige jaren eerder al bestreden door middel van vergassing.

 

 

 

Het gehele ciborium is gedemonteerd en naar het atelier in Barchem getransporteerd. Daar zijn alle delen verder uit elkaar genomen. De restauratie van het ciborium zou uiteindelijk bijna een jaar in beslag nemen. Gelijktijdig zijn van de beelden zowel het houtwerk als de polychromie door ons geconserveerd en gerestaureerd. Door houtwormaantasting of breuk verdwenen gedeelten zijn bijgemaakt en geretoucheerd. Ook zijn, bijvoorbeeld op het schild van Sint Vitus, gedeelten opnieuw verguld. Het hele interieur was erg vervuild door roetaanslag van de kaarsen. Deze aanslag is uitvoerige tests zeer goed verwijderd. Ook is bij enkele beelden een reconstructie gemaakt van verdwenen delen, zoals van de staf van het beeld van Jozef en de lelietak van het beeld van Antonius van Padua. Hieronder eerst een vijftal afbeeldingen van voor of tijdens restauratie, vervolgens dezelfde details na restauratie (klik op de plaatjes om de hele foto te zien):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het najaar van 2009 zijn het Ciborium en de beelden teruggeplaatst in de kerk en werd het interieur weer in gebruik genomen.